Μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις. Για αυτό ακριβώς το λόγο είναι σημαντικό το προφίλ της επιχείρησής σας να έχει σωστή και αισθητικά άρτια έντυπη αλλά και διαδικτυακή παρουσίαση. Ακούμε προσεχτικά πώς το έχετε οραματιστεί. Έπειτα μελετάμε την αγορά που απευθύνεστε και τις ανάγκες σας. Στη συνέχεια σχεδιάζουμε και δημιουργούμε την εταιρική σας ταυτότητα με σκοπό να δώσει το δικό της στίγμα στην αγορά και να κάνει την επιχείρησή σας να ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές της.

 • Λογότυπο
 • Κάρτες
 • Φάκελοι
 • Επιστολόχαρτα
 • Folders
 • Αφίσες
 • Προσκλήσεις
 • Έντυπα
 • Τιμοκατάλογοι
 • Ημερολόγια
 • Αυτοκόλλητα
 • Διαφημιστικές καταχωρήσεις για χρήση στο internet
 • Συσκευασίες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *